Andra transnationella mötet i Malmö!
20 maj 2018

Lanseringsmötet för ELLE-projektet ägde rum i Spanien!

Det första transnationella mötet ägde rum i Valladolid (Spanien) och lanserade ELLE-projektet med alla partner.

Syftet med ELLE-projektet är att föreslå innovativa metoder för att lära sig främmande språk för oskilda invandrare, flyktingar och asylsökande, främja deras integration och aktivt deltagande i samhället i projektpartnerländerna (Frankrike, Spanien , Sverige, Irland och Tyskland).

Huvudsyftet är att svara på lågkvalificerade invandrarkvinnors specifika behov genom att utveckla läskunnighet, lära sig lands landsspråk, utveckla ledarskapsförmåga, tillämpa metoder pedagogiska och innovativa metoder.