Andra transnationella mötet i Malmö!
20 maj 2018

Presentation av ELLE-projektet i Bastia, Frankrike

Den 14 juni presenterades ELLE-projektet på ”U Giru di Detti” -evenemanget arrangerat av FALEP2B i Bastia, Korsika. En vacker utbytesdag kring oralitet och interkulturellt mellangenerationellt eller språkligt …!