Senaste nyheterna

23 juni 2018

Presentation av ELLE-projektet i Bastia, Frankrike

Den 14 juni presenterades ELLE-projektet på ”U Giru di Detti” -evenemanget arrangerat av FALEP2B i Bastia, Korsika. En vacker utbytesdag kring oralitet och interkulturellt mellangenerationellt eller […]
20 maj 2018

Andra transnationella mötet i Malmö!

Under det andra transnationella mötet i ELLE-projektet, som ägde rum den 14-15 maj 2018 i Malmö (Sverige), arbetade alla partner på den framtida ELLE-nätplattformen, som skulle […]
5 december 2017

Lanseringsmötet för ELLE-projektet ägde rum i Spanien!

Det första transnationella mötet ägde rum i Valladolid (Spanien) och lanserade ELLE-projektet med alla partner. Syftet med ELLE-projektet är att föreslå innovativa metoder för att lära […]

ELLE-projektets partner

La Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse


INFODEF


Folkuniversitetet


VHS


InnoQuality Systems


LBP