Om projektet

Migrantkvinnor är en av de svagaste grupper i EU när det gäller deltagande på arbetsmarknaden och social integration.

Detta leder till att många invandrarkvinnor står inför större utmaningar när det gäller att uppnå språklig integration i nya miljöer. Dessa är så kallade "LESLLA(Low-Educated adult Second Language and Literacy Acquisition) deltagare, individer som saknar förmåga att läsa och skriva på sitt modersmål. De tillgängliga program, inklusive kurser och bedömningar, som syftar till fullständig språkkunskaper, passar inte till LESLLA-migrantkvinnor. Utveckling av språk och läskunnighet av vuxna för första gången på ett andraspråk är en ny och helt outforskad domän i sig själv.

Målgrupper

• Målgrupper: Vuxenutbildare, lärare, volontärer
• Mottagare: Lågkvalificerade migranter, flyktingar och asylsökande kvinnor.
• Intressenter: Relevanta organisationer, institutioner och organ som arbetar inom projektets område eller kan vara intresserade av projektets resultat, metoder och resultat.

Projektets mål

• Är att tillämpa innovativa inlärningsmetoder för att förbättra språkkunskaper hos lågutbildade migranter, flyktingar och asylsökande kvinnor.
• Projektet kommer att hjälpa till att stärka dessa kvinnor för social och arbetsintegrering och aktivt deltagande i samhället genom att utrusta lärare, utbildare och volontärer med innovativa verktyg.

Hur ska projektet utvecklas?


ELLE-projektet tar upp de specifika behoven hos de lågkvalificerade invandrarkvinnorna i Europa genom en kombination av 
• förvärv av läskunnighet,

• introduktion till värdlandets språk

• möjligheter till att utveckla ledarskapsförmågor

• tillämpning av innovativa pedagogiska tillvägagångssätt: kooperativ inlärning och kontextuell meningsbaserad inlärning

• använda europeiska ramar och instrument (EQF, Europass, EPALE) för att öka öppenheten och erkännandet av läranderesultat av LESLLA i Europa