ELLE Project - Online Learning Platform

Empowerment of migrant women through Literacy and Language Learning

ELLE Online-plattformen för öppna utbildningsresurser om bemyndigande av invandrarkvinnor genomläs-och-skrivkunnighet och språk har utvecklats som ett praktiskt verktyg till lärare i vuxenutbildning, utbildare och volontärerför att förbättra språkkunnigheten hos lågutbildade invandrare, flyktingar och asylsökande kvinnor, för att öka deras möjligheter för ett aktivt deltagande i samhället, genom LESLLA: Low-Educated adult Second Language and Literacy Acquisition

ELLE online-plattform förser lärare i vuxenutbildning, utbildare och volontärer med en uppsättning interaktiva tjänster, inklusive tillgång till information, verktyg och innovativa resurser.

Huvudelementen som ingår i plattformen är:

En online digital databas

En sammanställning av bra praxis, projekt, policy, metoder, resurser och verktyg i innovativa metoder för vuxenutbildning för att förbättra kunskapen i främmande språk och bemyndigande av invandrarkvinnor genom LESLLA.

 

De teoretiska och pedagogiska grunderna

Dokument som ger teoretiska grundprinciper och pedagogiska metoder för att förbättra kunskapen hos lågutbildade invandrare, flyktingar och asylsökande kvinnor för att öka deras aktiva deltagande i samhället genom LESLLA: Low-Educated adult Second Language and Literacy Acquisition

B-Inlärningskurs

Syftar till att utbilda lärare i vuxenutbildning, lärare, volontärer och utbildare som arbetar med lågutbildade invandrare, flykting- och asylsökande kvinnor, i innovativa metoder för vuxenutbildning för att förbättra kunskaper i främmande språk och bemyndigande av invandrarkvinnor genom LESLLA.

Den blandade inlärningsmetoden ger vuxenutbildningslärare, utbildare, volontärer och lärare en kombination av: